قسمت دوم: شهداء کرسب مسکوپا

شهیدحسن شاكری (رضوان الله تعالی علیه):شهیدعزیزحسن شاكری درسال1339 دریك خانواد ای مذهبی درروستای كرسب پا به عرصه گیتی نهادندودوران كودكی ایشان همراه باسختیها ومشكلات مخصوص آن دوران خانواده ها بزرگ شدندوازكودكی كمك كارخانواده دررتق وفتق ومعیشت خانواده بودندودراوایل انقلاب با خانواده محترمشان به شهرساری مهاجرت نمودندودرسال1361 برای خدمت مقدس سربازی به پادگان آموزشی چهل دختراعزام گردیدندوپس ازطی آموزش رزم مقدماتی به جبهه های حق علیه باطل اعزام ...

گردیدندودرعملیاتهای فتح مناطقی ازشهركهای اطراف سردشت مخصوصاشهرك (ربط) شركت نمودندوپس ازآن درمنطقه سردشت كردستان درمناطق پدافندی دریكی ازگردانهای لشكر28كردستان درارتفاعات بلفت به دفاع ازدین وآئین و آب وخاك مقدس كشوربزرگ جمهوری اسلامی ایران مشغول گردیدندوعاقبت درتاریخ 9/5/1362 درارتفاعات سردشت كردستان دراثراصابت مستقیم خمپاره60 اهدائی استكبارجهانی به صدّام بعثی شربت شهادت رانوشیدندوبعدازآن درمحل روستای كرسب دودانگه تشییع و درگلزارشهدادركنارمرقدمطهرامامزاده جعفرصادق(ع)به خاك سپرده شدند.انشاء الله خداوندایشان رابااربابشان آقا امام حسین(ع)محشوربفرمایند.

شهیدحسین قربانی(رضوان الله تعالی علیه):شهیدعزیزحسین قربانی درسال1342 دریك خانواد ای مذهبی درروستای كرسب پا به عرصه گیتی نهادندودوران كودكی ایشان همراه باسختیها ومشكلات فراوانی بودوپدرعزیزشان درسن 5سالگی ایشان به رحمت خدارفتندومادرشان باسختی وگرفتاری فروانی اوودیگربچه هارابزرگ كردند وایشان درسال 60-61 به شهرساری مهاجرت نمودنوپس ازمدتی ازدواج نمودندوحاصل ازدواجشان آقاپسری بنام آقا كیوان میباشندكه هم اینك درحال تحصیل دردانشگاه میباشندوایشان درسال65برای طی دوران مقدّس سربازی عازم پادگان آموزشی دراهوازگردیدن وپس ازطی دوره آموزش دریگانهای سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی داوطلبانه به خط مقدم جبه اعزام گردیدن ودر25/5/1366درمنطقه بانه درحال خدمت دریگان تسلیحات لشكرویزه25كربلادرحال حفاظت وحراست ازدین ووطن مقدس اسلامی كشوربزرگ جمهوری اسلامی ایران بوددراثربمباران خوشه ای توسط سفّاكان بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمدندو درمحل روستای كرسب دودانگه درگلزارشهدادركنارمرقدمطهرامامزاده جعفرصادق(ع)ودركناردیگرشهیدگلگون كفن وطنمان شهیدشاكری به خاك سپرده شدند.انشاء الله خداوندایشان رابااربابشان آقا امام حسین(ع)محشوربفرمایند.

طبقه بندی: شهداء، 
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 خرداد 1391 توسط جوانان دودانگه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات